ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Mondelez Eλλάς ΑΕ

Αριστοτέλους 19-21,
144 51 Μεταμόρφωση Αττικής

Tηλέφωνο: 210-2889000
Fax: 210-2851430